Martwa Wisła - potencjał turystyczny

Za śluzą w Przegalinie (936) na Martwej Wiśle znajduje się basen portowy RZGW w Gdańsku, a nieco dalej nowoczesna przystań w Błotniku, wybudowana jako jedna z kluczowych inwestycji projektu „Pętla Żuławska".

Nogat - potencjał turystyczny

Na Nogacie przepływamy przez 4 śluzy. U wejścia na Nogat znajduje się nowoczesna przystań żeglarska Biała Góra (0,5 km) zbudowana w 2012 r. jako jedna z inwestycji projektu „Pętla Żuławska".

Brda - potencjał turystyczny

Brdą przez 15 km płyniemy przez Bydgoszcz. W centrum miasta wybetonowane brzegi rzeki wyposażone są w ucha cumownicze, a gdzieniegdzie polery i pachoły.

Kanał Bydgoski - potencjał turystyczny

Brzegi Kanału nie są przystosowane do cumowania, jednakże można w wyjątkowych przypadkach „wbić się" delikatnie w roślinność nabrzeżną.

Noteć - potencjał turystyczny

Na 187 kilometrach Dolnej Noteci, znajdziemy osiem miejscowości portowych, w których będziemy mogli skorzystać z wygodnych basenów lub nabrzeży portowych oraz przepłyniemy przez 14 śluz.

Szkarpawa - potencjał turystyczny

Na Szkarpawę wpływa się śluzą Gdańska Głowa. Na rzece znajdziemy kilka miejsc, przeznaczonych do cumowania oraz dzikie zatoczki między szuwarami, które również nadają się do postoju.

Partnerzy Partnerzy