Drogi wodne

Zalew Wiślany

Zalew Wiślany to nazwa polskiej części zbiornika, którego cześć rosyjska nazywa się Zalew Kaliningradzki. Ogólna powierzchnia wód wynosi 838 km2 (część polska: 328 km2). Długość Zalewu Wiślanego to: 35,1 km (razem z Z. Kaliningradzkim 90,7 km), szerokość waha się od 6,8 km do 13 km. Akwen oddziela od Morza Bałtyckiego Mierzeja Wiślana. Zalew posiada jedno bezpośrednie połączenie z wodami Bałtyku poprzez Cieśninę Bałtijską po stronie rosyjskiej.

Elbląg i Kanał Jagielloński

Kanał Jagielloński łączący rzekę Elbląg z Nogatem wybudowano w 1483 roku. Kanał stanowi sztuczną drogę wodną II klasy, o długości 5,7 km i głębokości żeglugowej 2,7-3,1 m (przy wyjątkowo niskich stanach wody 2,3 m).

Nogat

Nogat to wschodnia odnoga ujściowa Wisły o długości 62 km, wpadająca do Zalewu Wiślanego. Część skanalizowana to odcinek o długości 38,6 km i szerokości 40 m (od śluzy w Białej Górze do śluzy Michałowo).

Martwa Wisła

Martwa Wisła to dawne główne ramię ujściowe Wisły o długości 28 km. Stało się „martwe", po powstaniu Przekopu Wisły w Świbnie. Martwa Wisła stanowi ważny szlak wodny i umożliwia dotarcie do Gdańska od strony Wisły. Martwa Wisła oddzielona jest od właściwego koryta Wisły śluzą Przegalina o długości 66 m i szerokości 12,5 m, przebudowaną w 2012 roku (wykonano zwodzony most).

Szkarpawa

Szkarpawa to jedno z ramion ujściowych Wisły, o długości 25,4 km, szerokości ok. 30 m (dochodzącą miejscami do 100 m) i głębokości co najmniej 2 m (II klasy żeglowności). Rzeka łączy Wisłę z Zalewem Wiślanym i stanowi tor wodny przez Zalew do Kalingradu.

Wisła

Wisła dolna od ujścia Brdy do Nogatu o długości 115 km stanowi II klasę drogi wodnej, z gwarantowaną głębokością tranzytową 1,4 m. Na tym odcinku nie ma żadnych hydrotechnicznych urządzeń piętrzących. Stąd do ujścia (km941,3) jest drogą III klasy i zapewnia głębokość 1,6 m.

Brda

Rzeka Brda to lewobrzeżny dopływ Wisły. Na odcinku stanowiącym część MDW E 70 - od km 14,8 do Brdyujścia jest skanalizowana i przebiega przez Bydgoszcz.. Łączy Kanał Bydgoski z Wisłą. Szerokość szlaku żeglownego zaliczanego do dróg wodnych II klasy wynosi 30-35 m, głębokość tranzytowa 1,5 m.

Kanał Bydgoski

Kanał Bydgoski to najstarszy w Polsce działający kanał żeglowny o długości 24,5 km łączący dwa systemy wodne: rzeki Brdy (dorzecze Wisły) i Noteci (dorzecze Odry). Obecna trasa i konstrukcja śluz pochodzą z lat 1912-1914.

Noteć

Noteć dolna (187,2 km) to rzeka nizinna, która dzieli się na część skanalizowaną i swobodnie płynącą. Jest zaliczana do II klasy drogi wodnej w Polsce.

Warta

Warta jest trzecią co do długości rzeką w Polsce. Na odcinku o długości 68,2 km od ujścia Noteci do Warty w miejscowości Santok (km 68,2) do miejscowości Kostrzyn nad Odrą (km 0,0), gdzie Warta uchodzi do Odry stanowi część MDW E 70 (Warta dolna swobodnie płynąca).

Odra

Do MDW E70 zaliczany jest odcinek Dolnej Odry od 617,6 km (Kostrzyn nad Odrą – ujście rzeki Warty) do 667,2 km (Hohensaaten – połączenia Odry z kanałem Odra-Hawela) o długości 49,6 km.

Partnerzy Partnerzy