Drogi wodne

Odra

Do MDW E70 zaliczany jest odcinek Dolnej Odry od 617,6 km (Kostrzyn nad Odrą – ujście rzeki Warty) do 667,2 km (Hohensaaten – połączenia Odry z kanałem Odra-Hawela) o długości 49,6 km.

Warta

Warta jest trzecią co do długości rzeką w Polsce. Na odcinku o długości 68,2 km od ujścia Noteci do Warty w miejscowości Santok (km 68,2) do miejscowości Kostrzyn nad Odrą (km 0,0), gdzie Warta uchodzi do Odry stanowi część MDW E 70 (Warta dolna swobodnie płynąca).

Akweny

Międzynarodowa Droga Wodna E70 na terenie Polski przebiega przez 6 województw (zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, warmińsko - mazurskie). Drogi wodne na tej trasie zarządzane są przez 3 Urzędy Żeglugi Śródlądowej (UŻŚ w Szczecinie, UŻŚ w Bydgoszczy, UŻŚ w Gdańsku) oraz administrowane przez 3 Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej (RZGW w Szczecinie, RZGW w Poznaniu, RZGW w Gdańsku) oraz przez Urząd Morski w Gdyni.

Zalew Wiślany

Zalew Wiślany to nazwa polskiej części zbiornika, którego cześć rosyjska nazywa się Zalew Kaliningradzki. Ogólna powierzchnia wód wynosi 838 km2 (część polska: 328 km2). Długość Zalewu Wiślanego to: 35,1 km (razem z Z. Kaliningradzkim 90,7 km), szerokość waha się od 6,8 km do 13 km. Akwen oddziela od Morza Bałtyckiego Mierzeja Wiślana. Zalew posiada jedno bezpośrednie połączenie z wodami Bałtyku poprzez Cieśninę Bałtijską po stronie rosyjskiej.

Partnerzy Partnerzy