prace budowlane przy rozbudowie portu

Zmienia się rzeczywistość portu w Krynicy Morskiej

23.03.2022
Rafał  Wasil
Rafał
Wasil
AUTOR
Rafał  Wasil
Rafał
Wasil
23.03.2022

W ostatnim czasie w porcie jachtowym trwają prace związane ze wnoszeniem ścian budynku i zadaszenia hangaru i budynku do obsługi portu z zapleczem sanitarno-socjalnym. Wbito również 6 pali, do których docelowo będzie zamocowany pomost pływający dla 13 jachtów. W kolejnym etapie prac zostanie również wybudowany budynek magazynowy jak plac do zimowania jachtów. W najbliższym czasie planowany jest zakup i posadowienie dźwigu portowego – niezbędnego wyposażenia w funkcjonowaniu portu, o udźwigu 12 ton oraz wysokości podnoszenia 12 m. Dla poprawy świadczenia usług w porcie przygotowywany jest także zintegrowany system poboru opłat, który umożliwi użytkownikom całodobowy, dostęp do zaplecza sanitarno- gospodarczego, czyli m.in toalet, natrysków, pralko-suszarek. Założeniem sytemu jest to aby był on dostępny zarówno poprzez aplikację jak i karty ułatwiające bezgotówkowe korzystanie z usług. Planowy termin zakończenia inwestycji wdrożenia systemu poboru opłat przewidywany jest na IV kw. 2022 r. Inwestorem zaplanowanych powyższych prac jest Gmina Miasta Krynica Morska, która realizuje projekt pn. „Pętla Żuławska – rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej.

Równolegle do rozbudowy zaplecza i wyposażenia portu jachtowego przebiegają zaawansowane prace związane wydłużeniem pirsu pasażerskiego oraz budową nabrzeża i umocnieniem skarpy. Głównym celem tego zamierzenia jest ograniczenie nadmiernego falowania w porcie i spłyceń przy pirsie pasażerskim. Aby temu zapobiec wydłużono o 65 m pirs (wbito ścinaki szczelne, następuje wypełnienie powstałej przestrzeni), w związku z czym zmniejszyła się szerokość wejścia do portu, a w konsekwencji ma to się przyczynić do uspokojenia falowania. Dzięki temu powstanie też więcej miejsc postojowych dla białej floty. Jest szansa, że prace te zakończą się w III kw.2022 r. Zadanie realizowane jest przez Urząd Morski w Gdyni w ramach projektu pn. „Krynica Morska – rozbudowa pirsu pasażerskiego w morskim porcie rybackim”.

Editors

The website is edited at the Department of Infrastructure of the Marshal's Office of the Pomorskie Voivodeship.

Contact

We will provide you with additional information at the e-mail address: dif@pomorskie.eu