marina w blotniku po rozbudowie

Zakończono rozbudowę przystani żeglarskiej w Błotniku

Jeszcze nie tak dawno w miejscu istniejącej przystani żeglarskiej transportowano barkami odpady z Elektrociepłowni Wybrzeże. To właśnie resztki bazy przeładunkowej dawnych barek z popiołem stały się podstawą przekształcenia niszczejącego się obiektu w nowoczesną marinę. Jak feniks z popiołu w ramach projektu Pętla Żuławska - rozwój oferty turystyki wodnej. Etap I powstała nowoczesna przystań żeglarska, która bije rekordy popularności.

W ciągu zaledwie kilku miesięcy od jej otwarcia  (czerwiec  2012) stała się ważnym portem żeglarskim na śródlądowych szlakach delty Wisły. Przystań w Błotniku z pewnością jest jedną z najbardziej spektakularnych inwestycji żeglarskich województwa pomorskiego, szczególnie że w powstała w miejscu, który dotąd nie kojarzył się z turystyką wodną. Podejmując decyzję o budowie nowoczesnej mariny, brano pod uwagę przede wszystkim jej doskonałe skomunikowanie poprzez Martwą Wisłę z Gdańskiem oraz poprzez śluzę w Przegalinie z Wisłą oraz jej dopływami – Szkarpawą i Nogatem, które z kolei łączą się z wodami Zalewu Wiślanego.

Marina Błotnik to zaciszna i komfortowa przystań z nowoczesnym zapleczem, położona w starorzeczu Wisły, w pobliżu śluzy Przegalina odwiedzana jest również przez coraz większą rzeszę kajakarzy i rowerzystów. Stąd pojawiały się kolejne projekty aby Błotnik stał się ważnym i atrakcyjnym punktem węzłowym dla turystki. Po pierwsze w ramach realizacji przy wsparciu środków unijnych z RPO WP 2014 – 2020 rozbudowano przystań żeglarską.  W sumie za blisko 5,1 mln zł, przy 3,1 mln zł dofinasowania ze środków z UE powstało blisko 50 nowych miejsc do cumowani jachtów, przystanek dla tramwaju wodnego, utwardzono plac do zimowania jachtów oraz zagospodarowano nieczynną przepompownię na platformę widokową.  Po drugie ramach RPO WP 2014-2014 wybudowano na wałach również Wiślaną Trasę Rowerową. Szlak ten dla cyklistów prowadzi do Mariny Błotnik. Z kolei w ramach projektu Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlak Martwej Wisły i Motławy dofinasowanego z RPO WP 2014 – 2020, zbudowano przystanie dla kajakarzy w Błotniku i w Trzcinisku.

Przystań żeglarska w Błotniku, zrealizowana w ramach I i II etapu Pętli Żuławskiej, to miejsce, do którego już teraz bardzo chętnie przyciąga żeglarze, o czym świadczy liczba cumujących tu jachtów. W ślad za żeglarzami pojawili się również inwestorzy, który oferują m.in. możliwość przezimowania jachtu lub dokonania niezbędnych napraw. Gmina stawia też na edukację.  Na marinie zlokalizowana jest szkółka żeglarska z osobnym zapleczem w postaci budynku z magazynem dla łodzi typu Optymist,  Mariner i kajaków wraz z salą do szkoleń i węzłem sanitarnym.

Fot. Rafał Wasil

Editors

The website is edited at the Department of Infrastructure of the Marshal's Office of the Pomorskie Voivodeship.

Contact

We will provide you with additional information at the e-mail address: dif@pomorskie.eu