Otwarcie bulwarów nadnoteckich w Wieleniu i święto Noteci

Otwarcie bulwarów nadnoteckich w Wieleniu i święto Noteci

Fot. arch. UMWW

W dniu 13 sierpnia 2022 r. podczas uroczystego otwarcia bulwarów nadnoteckich w Wieleniu i święta Noteci, dzięki gościnności Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, swoje stoisko promocyjne zaprezentował zespół ds. Międzynarodowej Drogi Wodnej E70.

Rzeka Noteć stanowiąca największy dopływ Warty jest częścią Międzynarodowej Drogi Wodnej E70, a otwarcie bulwarów nadnoteckich z umocnionym nabrzeżem i możliwością cumowania jednostek pływających będzie miało duży wpływ na podniesienie potencjału turystycznego na całym jej odcinku.

Bulwary nadnoteckie to także nowoczesny kompleks edukacyjno-przyrodniczy dający przestrzeń zarówno do nauki o historii Wielenia, ale i rekreacji, czy wypoczynku. Jest to jedna z czterech inwestycji, które wpisują się w projekt „Rewitalizacja Wielenia szansą rozwoju gminy”. Wcześniej otwarto „Nowe Miasto na nowo” (w 2020 r.), w lipcu 2022 r. „Przystanek Edukacja”, natomiast w październiku 2022 r. planowana jest „Mediateka”. Kompleksowy projekt rewitalizacji Wielenia, składający się z czterech inwestycji ma nie tylko wymiar lokalny, ale także europejski, łączy w sobie design, ekologię, podnosi jakość przestrzeni publicznej, dostępność społeczną.

Wieleń od lat jest aktywny w pozyskiwaniu środków unijnych, a władze regionu priorytetowo traktują rewitalizację. W swoim budżecie unijnym, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, przeznaczono na ten cel ponad 551 mln zł. Determinacja władz Wielenia oraz współpraca na wielu szczeblach było kluczowe w przygotowaniu dobrego wniosku i pozyskania przez samorząd dotacji unijnej w wysokości 15,5 mln zł. Było to jedno z najwyższych dofinansowań, które w tamtym czasie Zarząd Województwa przyznał z puli rewitalizacyjnej.

Kluczem do udanej rewitalizacji było zapoczątkowane w 2016 roku opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2017- 2023 „Dwa obszary, jedna wizja rewitalizacji części Wielenia”, który również otrzymał wsparcie z UE.

Stoisko Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających bulwary, szczególnie wodniaków, ale i osób prowadzących na co dzień aktywny tryb życia.

FOT. ARCH. UMWW

 

Editors

The website is edited at the Department of Infrastructure of the Marshal's Office of the Pomorskie Voivodeship.

Contact

We will provide you with additional information at the e-mail address: dif@pomorskie.eu