Przygotowania do rozpoczęcia sezonu żeglarskiego na Pętli Żuławskiej

Przygotowania do rozpoczęcia sezonu żeglarskiego na Pętli Żuławskiej

Tradycyjnie przed sezonem żeglarskim na Pętli Żuławskiej odbyło się spotkanie dot. jego rozpoczęcia. Organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i Stowarzyszenie Żuławy, a odbyło się ono 20 marca w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim.

Dyskusja skupiła się na bezpieczeństwu na szlakach wodnych i poprawie warunków nawigacji. W pierwszej części instytucje odpowiadające za administrację i utrzymanie szlaków wodnych zdały relacje ze stanu realizacji wniosków i postulatów, które padły na grudniowym spotkaniu podsumowującym poprzedni sezon.
Głównymi z omawianych punktów były:
1. zwiększenie bezpieczeństwa na szlakach wodnych mające ograniczyć nieprzestrzeganie przepisów żeglugowych
2. niwelowanie utrudnień w żeglowaniu, w tym przywrócenie funkcjonowania mostów zwodzonych
3. poprawa oznakowania nawigacyjnego na Zalewie Wiślanym oraz poprawa dostępności tego akwenu do ujścia wpływających do niego rzek
4. usprawnienie pracy śluz i mostów zwodzonych
Spotkanie, w którym brali udział przebiegało merytorycznie i rzeczowo. Cieszy fakt, że wiele zgłaszanych problemów i kwestii udaje się poprawić i zmienić. Podkreślają to sami przedstawiciele armatorów i operatorów z terenu Pętli Żuławskiej,

Więcej o Pętli Żuławskiej
Editors

The website is edited at the Department of Infrastructure of the Marshal's Office of the Pomorskie Voivodeship.

Contact

We will provide you with additional information at the e-mail address: dif@pomorskie.eu