Rzeki dla regionów – czy stać nas na projekty cywilizacyjne?