POTENCJAŁ TURYSTYCZNY
zalew wislany

Polski odcinek MDW E70 jest szlakiem bardzo zróżnicowanym turystycznie. Diametralnie różne są same akweny: od szerokich, spełniających standardy międzynarodowe, przez historycznie najstarsze w Polsce kanały, po meandrujące leniwe rzeki. Cechą wspólną całej drogi wodnej są liczne budowle hydrotechniczne, przede wszystkim śluzy, ale też elektrownie wodne czy jazy.

MDW E70 przebiega przez bogate – często chronione – środowiska przyrodnicze. Wzdłuż szlaku ulokowało się wiele miast i miejscowości z zachowanymi zabytkami, muzeami i ciekawymi, cyklicznymi wydarzeniami kulturalnymi. Wiele z nich rozłożonych jest wprost nad wodą i posiadają przystanie wodne.

Bez wątpienia jest to szlak atrakcyjny dla turystów szukających różnych wrażeń: od wodniackich, przez przyrodnicze po delektowanie się zabytkami kultury materialnej. W niniejszym tekście opisujemy szlak, „płynąc” od zachodu w kierunku wschodnim.

 

 

ODRA - POTENCJAŁ TURYSTYCZNY
ODRA - POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Odra jest drugą co do długości rzeką w Polsce (854 km), ale trzecią, jeśli liczymy bieg rzeki w granicach naszego kraju (742 km). Odcinek należący do MDW E70 ma długość ok. 50 km i jest drogą wodną III klasy – zaczyna się od połączenia z kanałem Odra-Hawela (667,6 km) a kończy na ujściu Warty do Odry (617,6 km).

Czytaj więcej
WARTA - POTENCJAŁ TURYSTYCZNY
WARTA - POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Warta jest najdłuższym dopływem Odry, trzecią pod względem długości (808 km) i drugą najdłuższą rzeką płynącą w całości w granicach Polski. Końcowy odcinek liczący 68,2 km (od ujścia Warty do Odry w Kostrzyniu do ujścia Noteci do Warty w Santoku) stanowi część szlaku MDW E70 i jest zaliczany do II klasy żeglugowej.

Czytaj więcej
NOTEĆ - POTENCJAŁ TURYSTYCZNY
NOTEĆ - POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Na 187 kilometrach Dolnej Noteci, znajdziemy osiem miejscowości portowych, w których będziemy mogli skorzystać z wygodnych basenów lub nabrzeży portowych oraz przepłyniemy przez 14 śluz.

Czytaj więcej
KANAŁ BYDGOSKI - POTENCJAŁ TURYSTYCZNY
KANAŁ BYDGOSKI - POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Brzegi Kanału nie są przystosowane do cumowania, jednakże można w wyjątkowych przypadkach „wbić się” delikatnie w roślinność nabrzeżną.

Czytaj więcej
BRDA - POTENCJAŁ TURYSTYCZNY
BRDA - POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Brdą przez 15 km płyniemy przez Bydgoszcz. W centrum miasta wybetonowane brzegi rzeki wyposażone są w ucha cumownicze, a gdzieniegdzie polery i pachoły.

Czytaj więcej
WISŁA - POTENCJAŁ TURYSTYCZNY
WISŁA - POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Królowa polskich rzek przez 159 km związana jest z MDW E70. Na szlaku – od ujścia Brdy – mijamy szereg historycznych miast, w przeszłości pełniących funkcje obronne: Chełmno, Grudziądz, Świecie, Kwidzyn i Gniew.

Czytaj więcej
PRZEKOP WISŁY - POTENCJAŁ TURYSTYCZNY
PRZEKOP WISŁY - POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że Wisła uchodzi do morza sztucznie wykonanym w latach 1891-1985 Przekopem, który skrócił Wisłę o ok. 10 km. Przekop o długości 7,1 km, szerokości od 250 do 400 i obudowany wysokimi na 10 metrów wałami miał chronić Gdańsk, Elbląg i rozpościerające się między tymi miastami Żuławy od katastrofalnych powodzi.

Czytaj więcej
MARTWA WISŁA - POTENCJAŁ TURYSTYCZNY
MARTWA WISŁA - POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Za śluzą w Przegalinie (936) na Martwej Wiśle znajduje się basen portowy RZGW w Gdańsku, a nieco dalej nowoczesna przystań w Błotniku, wybudowana jako jedna z kluczowych inwestycji projektu „Pętla Żuławska”.

Czytaj więcej
NOGAT - POTENCJAŁ TURYSTYCZNY
NOGAT - POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Na Nogacie przepływamy przez 4 śluzy. U wejścia na Nogat znajduje się nowoczesna przystań żeglarska Biała Góra (0,5 km) zbudowana w 2012 r. jako jedna z inwestycji projektu „Pętla Żuławska”.

Czytaj więcej
SZKARPAWA - POTENCJAŁ TURYSTYCZNY
SZKARPAWA - POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Na Szkarpawę wpływa się śluzą Gdańska Głowa. Na rzece znajdziemy kilka miejsc, przeznaczonych do cumowania oraz dzikie zatoczki między szuwarami, które również nadają się do postoju.

Czytaj więcej
RZEKA ELBLĄG I KANAŁ JAGIELLOŃSKI - POTENCJAŁ TURYSTYCZNY
RZEKA ELBLĄG I KANAŁ JAGIELLOŃSKI - POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Rzeka Elbląg (długość|: 14,5 km) wypływa z jeziora Druzno i uchodzi do Zalewu Wiślanego. Przez jezioro Druzno łączy się z Kanałem Elbląskim, a przez Kanał Jagielloński z Nogatem. Kanał Jagielloński – zbudowany w 1483 roku – jest najstarszym czynnym kanałem w Polsce. Ma 5,7 km długości i II klasę żeglowności.

Czytaj więcej
ZALEW WIŚLANY - POTENCJAŁ TURYSTYCZNY
ZALEW WIŚLANY - POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Zalew Wiślany to największy polski akwen. Ma długość 90,7 km, szerokość 7-13 km i powierzchnię 838 km kw. Przedzielony jest granicą polsko-rosyjską. Polska część ma długość 35 km i powierzchnie 328 km kw.

Czytaj więcej