nowa przystan zeglarska na Tudze

Coraz bliżej nowej przystani żeglarskiej w Nowym Dworze Gdańskim

Fot. R. Wasil

Powiat nowodworski w ramach projektu „Pętli Żuławskiej – poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną", realizuje kolejne zadanie dot. budowy przystani żeglarskiej przy starostwie, tzw. "ścianę w wodzie".

Obecnie trwają prace remontowo-budowlane w zakresie adaptacji pomieszczeń przyziemia (pod tarasem) Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.  W wyremontowanym obiekcie będą mieściły się  m.in. sezonowy bosmanat z bezobsługową toaletą z prysznicami oraz duża suszarnia.

Dodatkowo zbudowany zostanie pomost pływający o długości 36 metrów. Z kolei w ramach zagospodarowania terenu i tarasu przystani zainstalowane zostaną elementy wypoczynkowe takie jak wiaty z ławo-stołami, stojaki na rowery oraz przybornik podstawowych napraw.

Wstępny termin zakończenia inwestycji to III kwartał 2022 roku. Inwestycja realizowana jest w ramach przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego Rozwój oferty turystyki wodnej w obrębie Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej przy współfinansowaniu ze środków UE w ramach RPO WP 2014 – 2020.

Powstająca przystań żeglarska w Nowym Dworze Gd. jest jednym czterech zadań mających przyczynić się do rewitalizacji  rzeki Tugi jako turystycznego szlaku żeglugowego i włączenie jego w sieć Pętli Żuławskiej.  Cel ten w znacznej części został już osiągnięty. Uruchomiono mosty zwodzone w Nowym Dworze Gd i Tujsku, trwa budowa wspominanej przystani  jak i przebudowa mostu zwodzonego w Żelichowie. Jest duża szansa, że 2023 roku wodniacy będą mogli w pełni korzystać z nowej drogi wodnej.

Redakcja

Portal jest redagowany w Departamencie Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Kontakt

Dodatkowych informacji udzielimy Państwu pod adresem e-mail: dif@pomorskie.eu