nowa przystan zeglarska na Tudze

Coraz bliżej nowej przystani żeglarskiej w Nowym Dworze Gdańskim

Fot. R. Wasil

Powiat nowodworski w ramach projektu „Pętli Żuławskiej – poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną", realizuje kolejne zadanie dot. budowy przystani żeglarskiej przy starostwie, tzw. "ścianę w wodzie".

Obecnie trwają prace remontowo-budowlane w zakresie adaptacji pomieszczeń przyziemia (pod tarasem) Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.  W wyremontowanym obiekcie będą mieściły się  m.in. sezonowy bosmanat z bezobsługową toaletą z prysznicami oraz duża suszarnia.

Dodatkowo zbudowany zostanie pomost pływający o długości 36 metrów. Z kolei w ramach zagospodarowania terenu i tarasu przystani zainstalowane zostaną elementy wypoczynkowe takie jak wiaty z ławo-stołami, stojaki na rowery oraz przybornik podstawowych napraw.

Wstępny termin zakończenia inwestycji to III kwartał 2022 roku. Inwestycja realizowana jest w ramach przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego Rozwój oferty turystyki wodnej w obrębie Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej przy współfinansowaniu ze środków UE w ramach RPO WP 2014 – 2020.

Powstająca przystań żeglarska w Nowym Dworze Gd. jest jednym czterech zadań mających przyczynić się do rewitalizacji  rzeki Tugi jako turystycznego szlaku żeglugowego i włączenie jego w sieć Pętli Żuławskiej.  Cel ten w znacznej części został już osiągnięty. Uruchomiono mosty zwodzone w Nowym Dworze Gd i Tujsku, trwa budowa wspominanej przystani  jak i przebudowa mostu zwodzonego w Żelichowie. Jest duża szansa, że 2023 roku wodniacy będą mogli w pełni korzystać z nowej drogi wodnej.

Editors

The website is edited at the Department of Infrastructure of the Marshal's Office of the Pomorskie Voivodeship.

Contact

We will provide you with additional information at the e-mail address: dif@pomorskie.eu