view

Wystawa promująca MDW E70

Wystawa promująca polski odcinek Międzynarodowej Drogi Wodnej powstała z myślą przybliżenia i uświadomienia decydentom i mieszkańcom możliwości ożywienia żeglugi śródlądowej na akwenach będących częścią MDW E70.

Wystawa pt. „Międzynarodowa Droga Wodna E70 szansą dla logistyki i turystyki" przedstawia potencjał gospodarczy regionów położonych wzdłuż polskiego odcinka MDW E70, jak i charakterystykę i szanse wynikające z rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Europie oraz w Polsce. Ponadto prezentuje nowe inwestycje, jakie w ostatnich latach zrealizowano, szczególnie dla ożywienia turystyki wodnej.

Objazdowa wystawa składa się z 15 dwustronnych standów, gdzie na początku prezentowane są plansze informacyjne dot. charakterystyki MDW E 70 i znaczenia wodnego transportu śródlądowego, a w dalszej kolejności wyeksponowane są wielkoformatowe zdjęcia, przedstawiające potencjał i atrakcyjność szlaków wodnych. Poza wystawą ogólną istnieją również ekspozycje regionalne. Dodatkowo dla potrzeb prezentacji wystawy opracowano katalog, który zawiera szczegółowe informacje o działaniach zainteresowanych samorządów wojewódzkich w zakresie rewitalizacji polskiego odcinka MDW E70.

Galeria zdjęć:

Partnerzy Partnerzy